چرا موفقیت از برخی افراد گریزان است؟

بسیاری از اشخاص هستند كه از موفق شدن می‌ترسند و خود را كوچك و نالایق می‌بینند، از طرفی دیگران را هم از تصمیمات مهم و تغییرات كوچك و بزرگ می‌ترسانند و به قول معروف آیه یاس می‌خوانند.

ترس از موفقیت از دوران كودكی شروع می‌شود. كودكان اشتباه را به خاطر آن‌كه مورد انتقاد شدید قرار می‌گیرند بد می‌دانند نه به دلیل ماهیت اصلی آن. آن‌ها از بزرگترهای صاحب اختیار و اقتدار می‌ترسند بنابراین میل به قبول مسوولیت در آن‌ها رفته رفته كاهش می‌یابد. و انگیزه برای موفق شدن در امور تحصیلی و شغلی به خاطر ترس از موفقیت از بین می‌رود. 

توجه به این توصیه‌ها برای از بین بردن ترس از موفقیت بسیار موثر خواهد بود:

1- بزرگ‌ترین گناه ترس است، به خصوص ترس از موفقیت.

2- نقاط قوت خود و دیگران را تقویت كنید.

3- فكر خود را برای كاری كه انجام می‌دهید تقویت كنید.

4- میل خود را برای كاری كه انجام می‌دهید تقویت كنید.

5- شانه خالی نكنید، از مسوولیت نترسید و دست روی دست نگذارید اولین قدم را بردارید.

6- برای خود ارزش بیشتری قایل شوید و خودتان را دوست داشته باشید.

7- همیشه به خود بگویید خطر دست روی دست گذاشتن، از شكست خوردن بیشتر است.

با پاسخ دهی به این آزمون، میزان ترس خود را از رسیدن به موفقیت و کامیابی ارزیابی کنید:

با آن‌كه تعریف هر كس از موفقیت ممكن است متفاوت باشد، كسانی كه از موفقیت می‌ترسند وجوه مشتركی دارند. برای رسیدن به اطلاعاتی در این زمینه، پرسشنامه زیر را تكمیل كنید.

1- اغلب خودم را برتر از كاری كه می‌كنم می‌دانم.

درست           غلط

2- از روی عادت نمی‌خواهم كانون توجه باشم.

درست           غلط

3- در اغلب موارد موفقیتم به این دلیل بوده كه در زمان مناسب در جای مناسب قرار گرفته‌ام.

درست           غلط

4- وقتی با دیگران رقابت می‌كنم، اغلب ناراحت می‌شوم و احساس گناه می‌كنم.

درست           غلط

5- فكر می‌كنم دیگران اگر مرا بهتر می‌شناختند،‌ به اندازه حالا دوستم نمی‌داشتند.

درست           غلط

6- اغلب این احساس غیرمنطقی به من دست می‌دهد كه ممكن است در یك لحظه همه چیزم را از دست بدهم.

درست           غلط

7- اغلب احساس می‌كنم خیلی زود موفق شده‌ام.

درست           غلط

8- در روزهای تعطیل آخر هفته احساس بی‌قراری پیدا می‌كنم.

درست           غلط

9- وقتی كار موفقی می‌كنم و از من تعریف می‌كنند احساس بدی پیدا می‌كنم.

درست           غلط

10- نسبت به دوستانم زیاد كار كرده و زیاد تفریح نمی‌كنم.

درست           غلط

*محاسبه امتیازات

برای هر جواب ”درست“ به خود 1 امتیاز بدهید.

امتیاز 5 – 0 :

شما می‌دانید كه موفق شدن زحمت دارد. شما با فكر موفق شدن بسیار راحت هستید.

امتیاز 10 – 6:

شما بیش از سایرین از موفق شدن می‌ترسید. شاید از این نگرانید كه اگر موفق شوید كانون توجه قرار می‌گیرید. شاید می‌ترسید دیگران به شما غبطه بخورند یا شما را دوست نداشته باشند و یا مسوولیت‌هایی به شما بدهند كه از انجام دادن آن‌ها قاصر باشید.

منبع: مجله موفقیت