چرا کودکان نق می زنند؟

بیشتر کودکانی که نق زدن مشکل اساسی آن هاست، در بسیاری از موقعیت ها و شرایط، به خصوص هنگامی که چیزی از شما می خواهند، نق می زنند.

نق زدن اگر برای ایجاد ارتباط کودک لازم باشد، او هرگز از آن دست برنمی دارد. گاهی پدر و مادر به قدری مشغول هستند و یا به قدری به نق زدن کودک عادت دارند که متوجه فرزندشان نمی شوند، مگر اینکه کودک نق بزند. اما باید به این نکته بسیار مهم توجه داشت که همواره به آنچه فرزند شما با لحن بدون نق زدن می گوید توجه کنید.

در صورتی که کودک شما، در لحظه ای که نمی توانید به حرف او گوش کنید، با شما صحبت می کند، فوری به او پاسخی موقت بدهید، مثلا«جالب است، ولی الان واقعا عجله دارم. ممکن است درباره ی این مسئله چند دقیقه دیگر، وقتی که بتوانم به تو گوش بدهم، صحبت کنیم؟» البته بهتر است که در صورت امکان، همان موقع با فرزند خود برای گفت و گو وقت بگذارید. گوش دادن به حرف های کودک، هنگامی که طبیعی صحبت می کند، او را تشویق می کند که به جای نق زدن، صحبت کردن طبیعی را ادامه دهد.

بیشتر کودکانی که نق زدن مشکل اساسی آن هاست، در بسیاری از موقعیت ها و شرایط، به خصوص هنگامی که چیزی از شما می خواهند، نق می زنند. هرچند که شمار محدودی از کودکان فقط هنگامی که کاری از آن ها درخواست می شود، نق می زنند. 

پس بهتر است اولین کاری که انجام میدهیم به دنبال علت باشیم و سپس کارهای زیر را انجام دهیم :

1.  وقتی کودک شروع به نق زدن می کند، مستقیم در چشم های او نگاه کرده و از او بخواهید که ساکت شود. صدایتان را بلند نکنید و سعی کنید آهسته با او صحبت کنید .

2. به او یاد دهید که برای جلب توجه بیشتر می تواند آرام، اما با لحن قوی و محکم تر صحبت کند. می توانید برای او مثال های گوناگون بیاورید تا کودک منظور شما را به خوبی متوجه شود.

3. قاطعانه روی حرف خود بمانید. هر وقت او شروع به نق نق کرد به او بگویید:"درست صحبت کن." به کار بردن این عبارت مهم است، زیرا متوجه می شود که نق نق کردن برای او یا هر کس دیگری صحیح نیست. مطمئن باشید که اگر قاطعیت بیشتری نشان دهید، فرزندتان هم خواسته شما را درک می کند و دست از نق نق بر می دارد.

البته یادتان باشد به کودکان خاطرنشان کنید که حتی اگر به خوبی یک سخنران هم صحبت کنند، نباید انتظار داشته باشند که همیشه پاسخ مثبتی دریافت کنند.

گردآوری: سیمای فرهنگ